Team

Ing DI (FH) Gerhard KÖPPEL

Ing DI (FH) Gerhard KÖPPEL

Telefon: +43 2682 65 176

E-Mail: office@koeppel-ertl.at

Aufgabenbereich: Geschäftsführung, Sachverständiger

Ing Christina KÖPPEL BSc

Ing Christina KÖPPEL BSc

Telefon: +43 2682 65 176

E-Mail: office@koeppel-ertl.at

Aufgabenbereich: Planung, Technik, Makler, Kanzleileitung Oberpullendorf

Michael HEGER

Michael HEGER

Telefon: +43 2682 65 176

E-Mail: hausverwaltung@koeppel-ertl.at

Aufgabenbereich: Hausverwaltung, Kanzleileitung Eisenstadt

Sandra Hergovich

Sandra HERGOVICH

Telefon: +43 2682 65 176

E-Mail: hausverwaltung@koeppel-ertl.at

Aufgabenbereich: Buchhaltung, Abrechnung für Hausverwaltung

Pamela GEISSLER-WEICHBOLD

Pamela GEISSLER-WEICHBOLD

Telefon: +43 2612 45 318

E-Mail: office@koeppel-co.at

Aufgabenbereich: Back Office